Strona główna mapa kontakt
Czcionka: mniejsza czcionka normalna czcionka większa czcionka
Kontrast Wersja kontrastowa
BIP

Sprzedaż działek w Starym Siole i Oleszycach

Sprzedaż działek w Starym Siole i Oleszycach
2020-11-24
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce 
 Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położone na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
  
Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 STARE SIOŁO 62/1 0,4878 ha 56 550 zł 5660 zł 570 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00028327/6
 
 
Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
2 OLESZYCE
ul. Futorzańska
88/17 0,1450 ha 29 100 zł 2910 zł 300 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00025995/8
 
Opis nieruchomości:
 
STARE SIOŁO - działka nr 62/1

Nieruchomość zlokalizowana w północno-zachodniej części gminy przy terenach obejmującym zabudowę mieszkaniową w obrębie geodezyjnym Stare Sioło.
Od strony wschodniej i zachodniej graniczy z terenami zurbanizowanymi zabudowanymi, od południa z terenami użytków rolnych i od północy z droga publiczną . Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren jest płaski i równinny z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.
Nieruchomość posiada połączenie z drogą o nawierzchni asfaltowej poprzez istniejący zjazd. Przez nieruchomość przebiega infrastruktura techniczna tj. linia energetyczna napowietrzna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, linia teletechniczna oraz kolektor kanalizacji sanitarnej.
 
Oleszyce, ul. Futorzańska - działka nr 88/17

Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Oleszyce. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej graniczy z terenami niezabudowanymi, częściowo podmokłymi i zadrzewionymi. Od strony południowej graniczy z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Kształt  nieruchomości zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren jest w większości równinny i zaniżony względem przyległej drogi, częściowo podmokły, zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość posiada dostęp do większości infrastruktury technicznej poprzez wykonanie przyłącza ( woda , energia, kanalizacja , gaz) na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 

Teren obejmujący działkę nr 62/1  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Według zapisu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce nieruchomość położona w terenie obejmującym ,,Tereny osadnicze wsi istniejące”.
 
Teren obejmujący działkę nr 88/17 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów. – według kolejności podanej w tabeli.

 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  BS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 8 stycznia 2021 r. (piątek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
  
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Oleszyce, dnia 23.11.2020 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
    mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czytano: 1256 razy
WARTO ZOBACZYĆ

Aktualności

Dodano: 2021-04-09
Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich  - Toyota Yaris. Przyjmowanie ...
Dodano: 2020-06-30
CPPC znalazło następne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które przeznaczy na zakup sprzętu dla uczniów ...
Dodano: 2021-03-31
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce  
Dodano: 2021-03-31
W dniach 2 – 3 kwietnia 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Oleszycach będzie ...
kalendarz wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
archiwum
e-usługi
dokumenty do pobrania
BIP
aplikacja mobilna
epuap
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.